FLY- OG SATELITTFOTO OG KART
Se fly- og satelittfoto på Norge i bilder.
Se også kart på kart.statkart.no.

VANNFØRING
NVE måler vannføring ved Elverhøi, Svoni, Risefoss og Grensehølen.

VÆRMELDING
Værmelding for Sunndalsøra, Grøa og Gjøra. Se også værradar og tidevannstabell.

FISKE I DRIVA
Alle fangster skal rapporteres til tilbyder av fiske. I tillegg tar Aura Avis imot fangstrapporter til sin fiskebørs. Drivafiske presenterer nyheter. Sunndal JFF administrerer utleie pň enkelte valdstrekninger. Fiskeguiden presenterer fiskemuligheter i Norge, inkludert Driva.

ELVEFORVALTNING
Fylkesmannen i M°re og Romsdal.

ANDRE SIDER
Frank Strifeldts fiskeside