KONTAKT:

info@drivaguiden.no

© DRIVAGUIDEN

VELKOMMEN TIL DRIVA


Driva starter sitt løp i sentrale deler av Dovre og stuper ned mellom bratte fjell på sin ferd mot Sunndalsfjorden. Driva er ei av Norges beste sjøaureelver, og vil forhåpentligvis i nær framtid også leve opp til sitt ry som ei fremragende lakseelv. Drivaguiden er støttet av Driva elveeigarlag og beskriver elva, informerer om fiskereglement og presenterer fiskevald.

AKTUELT:

Ledig fiske 2017. Se VALD-sider